Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
VIDEO

TĨNH TÂM MÙA CHAY NGÀY 10 VÀ 11/12/2020 - CHA VÕ TRẦN GIA ĐỊNH


Phong Trào Cursillo Galveston-Houston tĩnh Tâm Mùa Vọng 2/12/2020

ĐẠI HỘI MIỀN I MÙA THU 2020


Đại Ultreya Mừng 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston Ngành Tiếng Việt
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts -Phần 1


Đại Ultreya Mừng 20 năm Thành Lập Phong Trào Boston-Ngành Tiếng Việt
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts- Phần 2

Thánh Lễ Tạ Ơn 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston- Ngành Tiếng Việt Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts

Thánh Lễ Cầu Cho các Cursillistas Đã Qua Đòi Ngày 14-11-2020
Coi trên youtube: youtube.com/watch?v=fP2aOFCCdFI new

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CURSILLISTAS ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ SAINT BERNADETTE, RANDOLPH, NGÀY 3/11/2018

T. Tâm Mùa Chay P1

T. Tâm Mùa Chay P2

T. Tâm Mùa Chay P3

webcounter
my widget for counting