Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

Đại Hội Cursillo Miền Đông Bắc tại La Saletts ngày 25/7/2015

Hội Nhóm Của Các Nhóm Thân Hữu

Hậu Cursillo nhằm giúp đỡ nuôi dưỡng dễ dàng ba cuộc gặo gỡ thiết yếu vốn đã được thực hiện trong Khóa Cursillo để nhờ đó mà tình bạn chân thật được triển nở (Đọc toàn bài)