Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
SỐNG NGÀY THỨ NĂM

Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Các Cursillista Đã Về Nhà Cha