Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Hình Đại Ultreya Ngày 10 Tháng 9, 2011 - Liên Nhóm Giuse
 

Large image

Đại Hội Miền I từ ngày 29/4 đến 1/5/ 2016 tại Bloomfield, CT (Coi từng phần)