Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Đức Thánh Cha Phanxico cử hành Thánh Lễ,
     tại sân vận động Nagasaki, Nhật Bản

Một phút nhìn lại ngày tông du cuối cùng
     của Đức Thánh Cha tại Thái Lan ngày 22.11.2019

Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ tại Thái Lan
      ngày 21.11.2019

Đức Thánh Cha Phanxico viếng thăm Thái Lan,
     dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Lên Trời