Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

huy hieu

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Tiếng Việt
bdhcursillobostonVN@gmail.com † www.vietcursilloboston.org

_______________________________________________________________________________

Trân trọng kính chúc

Quý Cha Linh hướng, quý Thầy, quý Sơ

Quý Văn Phòng Điều Hành và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Cursillistas thuộc

- Các Phong Trào Cursillo TGP Boston, GP Bridgeport, TGP New York, GP Springfield, GP       Worcester

- Các Liên Nhóm Augustino,  Bernadette, và Giuse

Ơn Bình An và Niềm Hân Hoan Kerygma của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Có sức khỏe tốt và an toàn trong mùa đại dịch coronavirus hiện nay

Nhóm Phục Vụ Miền 1 – Ngành Tiếng Việt

LM Võ Trần Gia Định

Th/S Jude Trần Văn Tâm

Phêrô Trần Ngọc Ánh

Phaolô Trần Văn Cảnh

Đaminh Lê Đăng Ân

Elizabeth Nguyễn Sách

Rose Nguyễn Bội Cẩm

Maria Theresa Vũ Christine

                     Micae Nguyễn Trọng Hiệp