Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI ULTREYA

Kính thưa:

Cha Linh Hướng Francis, Cha Linh Hướng Tôma và quý Thày Sáu
Quý BĐH/PT và quý anh chị PT Boston.

Xin được thay mặt BĐH/PT Cursillo Boston kính mời quý cha, quý thày và quý anh chị tham dự ngày Đại Ultreya trực Tuyến sẽ được tổ chức vào ngày:
  • Ngày giờ tổ chức: Chúa Nhật ngày 25/04/2021 từ 7:00PM - 8:45PM, Zoom sẽ được mở trước 30 phút để chào đón quý anh chị.
  • Bằng phương tiện trực tuyến  Zoom
  • Liên Nhóm phụ trách: Liên Nhóm Bernadette thuộc Thành Phố Randolph, MA
  • Trong Đại Ultreya này chúng ta có dịp gặp cha Linh Hướng Tôma Nguyễn Hoàng Duy trong phần đúc kết Ultreya.
  • Xin quý anh chị LNT thông báo đến các Liên Nhóm về ngày Đại Ultreya này.
  • Chương trình Ultreya và Zoom ID đúnh kèm
Kính mong quý anh chị thuốc các Liên Nhóm hy sinh tham dự để như là một công việc chúng ta động viên và thăm hỏi nhau trong lúc dịch bênh này.

Kính Mời,
Giuse Lê Đình Phan

Phan Le is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ultreya's Zoom Meeting
Time: Apr 25, 2021 06:30 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87178196110

Meeting ID: 871 7819 6110
Passcode: 869339

 

Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free