Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

“Trong khuôn khổ Phong Trào, Trường Lãnh Đạo chủ yếu được xem như một sự thôi thúc của Phúc Âm.  Đó là nơi tụ tập của các Kitô Hữu quyết tâm đáp lại ơn gọi nên Thánh và đang trên đường theo chân và bắt chước vị Thầy độc nhất vô nhị: đó là Chúa Kitô”

Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo - 534

Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo
 • Thời Gian:
  Thứ Sáu tuần thứ hai mỗi tháng
  7:00 PM - 9:00 PM

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Hội Trường Giáo xứ St. Ambrose
  240 Adams Street
  Dorchester, MA 02122-1395

 • Trưởng Trường Lãnh Đạo:
  Elizabeth Nguyễn Thị Sách

ÐỊNH NGHĨA TRƯỜNG LÃNH ÐẠO

Theo quyển Tư tưởng Căn Bản của Phong Trào Curtsillo (TTCBPTC), Trường Lãnh Ðạo được định nghĩa như sau: Trường Lãnh Ðạo là một nhóm kitô hữu, qua sự hiệp thông trong bầu khí hội nhóm, tìm phương cách giúp họ dấn thân hơn, hiệp nhất hơn để gia tăng sống đời sống kitô đích thực trong chính con người của họ, trong Phong Trào Cursillo và trong môi trường họ đang sống. (Xin đọc tiếp)

 

Những tài liệu về việc phát triển khả năng Lãnh Đạ̣o

Nếu bạn muốn học hỏi thêm về PT Cursillo, xin vào thăm trang nhà Tài Liệu Cursillo. Chúng tôi đề nghị Bạn mua các sách này: Những Tư Tưởng Nền Tảng, Cẩm Nang Khóa Cursillo, Cẩm Nang Lãnh Đạo, và Cấu Trúc các Tư Tưởng cho mỗi thành viên của Trường Lãnh Đạo tại Giáo Phận của bạn.