Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Sinh Hoạt Liên Nhóm Thánh Tâm

 • Liên Nhóm Thánh Tâm
  Maria Võ Thị Diễm Trinh
  Anna Phạm Thị Sơn
  Têrêsa Phạm Thùy Tâm
  Đaminh Chu Văn Dương
  Inhasiô Phạm Minh Quyết
  Têrêsa Nguyễn Thị Chi
  Anna Phạm Thị Hông
  Annê Nguyễn Thị Lạc
  Elizabeth Nguyễn Thị Lan
  Phêrô Trần Khánh
  Giuse Phạm Tấn Trung
  Antôn Nguyễn Văn Quyền
  Anna Lưu Hà
  ...cần update ...


 • Thành lập:
  Tháng 8 Năm 2001

 • Lễ Bổn Mạng:
  Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Tháng 6 hàng năm

 • Sinh hoạt thường xuyên:
  Chúa Nhật Thứ Hai mỗi tháng
  10:00 sáng - 12:00 trưa

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  ...cần update ...

 • Trưởng Nhóm:
  ...cần update ...