Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Sinh Hoạt Liên Nhóm St. Bernadette
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng
  3:00 PM - 5:00 PM
 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Nhà nguyện Giáo xứ St. Bernadette
  1026 North Main Street
  Randolph, MA 02368

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Stephano Trần Công Luận
Ban Chấp Hành Liên Nhóm Bernadette
Nhiệm kỳ: 12/2018 – 12/2020

Linh Hướng LM Toma Nguyễn Hoàng Duy
Liên Nhóm Trưởng Tephano Trần công Luận
Thư Ký M. Goretti Trần Thủy Tiên
Thủ Quỹ Maria Trần Thị Minh Thu
Trưởng Khối Hậu Tephano Trần công Luận
Trưởng Khối Tiền Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Trưởng Khối Ba Ngày Teresa Lê Thị Huệ
Trưởng Nhóm Andre Dũng Lạc Stêphano Trần Công Luận
Trưởng Nhóm Teresa Giuse Nguyễn Văn Sơn
Trưởng Nhóm Emmanuel Phụng Tôma Vũ Thanh Minh
Trưởng Nhóm Maria Madalena Maria Madalena Lê Ngọc Lan
Trưởng Nhóm Ane Thành Maria Trần Thị Minh Thu

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CURSILLISTAS ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ SAINT BERNADETTE, RANDOLPH, NGÀY 3/11/2018