Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

Sinh Hoạt Liên Nhóm St. Bernadette
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng
  3:00 PM - 5:00 PM
 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Nhà nguyện Giáo xứ St. Bernadette
  1026 North Main Street
  Randolph, MA 02368

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Giuse Lê Đình Phan
Ban Chấp Hành Liên Nhóm Bernadette
Nhiệm kỳ: 10/2011 – 10/2014

Linh hướng Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh
Liên nhóm trưởng Anh Giuse Lê Đình Phan
Thư Ký kiêm Khối Tiền Anh Stêphanô Trần Công Luận
Thủ Quỹ kiêm Khối Hậu Chị Têresa Lê Thị Huệ
Khối Ba Ngày Chị Lê Ngọc Lan
Ban Truyền Thông Anh Antôn Mai Văn Qúi
Ban Phụng Vụ Anh Phêrô Trần Công Thành
Nhóm Emanuel Phụng Anh Tôma Vũ Thanh Minh
Nhóm Gioan Anh Stêphano Trần Công Luận
Nhóm Thecla Chị Têresa Lê Thị Huệ
Nhóm Maria Madalena Chị M. Madalena Lê Ngọc Lan