Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

Sinh Hoạt Liên Nhóm St. Bernadette
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng
  3:00 PM - 5:00 PM
 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Nhà nguyện Giáo xứ St. Bernadette
  1026 North Main Street
  Randolph, MA 02368

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Giuse Lê Đình Phan
Ban Chấp Hành Liên Nhóm Bernadette
Nhiệm kỳ: 12/2018 – 12/2020

Liên Nhóm Trưởng Chi M. Madalena Lê Ngọc Lan
Thư Ký Chị M. Goretti Trần Thủy Tiên
Thủ Quỹ Chị Maria Trần Thị Minh Thu
Khối Hậu Anh Tephano Trần công Luận
Khối Tiền Anh Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Khối Ba Ngày Chị Teresa Lê Thị Huệ
Trưởng Nhóm Emanuel Phụng Anh Tôma Vũ Thanh Minh
Trưởng Nhóm Andre Dũng Lạc Anh Stêphano Trần Công Luận
Trưởng Nhóm Thecla Chị Têresa Lê Thị Huệ
Trưởng Nhóm Maria Madalena Chị Agnes Tống Thị Hương

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CURSILLISTAS ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ SAINT BERNADETTE, RANDOLPH, NGÀY 3/11/2018