Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

http://freegifmaker.me/

Đại Ultreya- Lễ Bổn Mạng LN Augustino, năm 2015

noel

Coi video của Đại Ultreya

Coi hình ảnh Đại Ultreya

 

Các Khối & Nhóm Augustino
 • Ủy Viên Khối Hậu:
  Antôn Nguyễn Đức Cường
  Giuse Nguyễn Văn Thiên
  Anna Vũ Thị Cậy
  Theresa Nguyễn Thị Minh

 • Ủy Viên Khối Tiền:
  Giuse Trần Vinh
  Agnes Moore Cao Ngọc Ảnh

 • Ủy Viên Khối 3 Ngày:
  Giuse Nguyễn Văn Long
  Phaolô Nguyễn Đình Thắng
  Alphongso Lại Minh Hoàng
  Maria Ngô Kim Phượng

 • Ban Phụng Vụ:
  Giuse Ngô Chí Dũng
  Maria Madalena Trần Thị Thu Cúc

 • Ban Khánh Tiết:
  Maria Nguyễn Thị Đông
  Maria Nguyễn Thị Châu

 • Ban Ẩm Thực:
  Maria Nguyễn Thị Chanh
  Agnes Lê Thị Bông
  Maria Nguyễn Kim
  Carolo Phạm Minh Nghĩa

Sinh Hoạt Nhóm Augustine
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ nhất mỗi tháng
  5:00 PM - 7:00 PM

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Hội Trường Giáo xứ Sacred Hearts
  297 Main St
  Malden, MA 02148

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Giacôbê Nguyễn Long Quân
 • Liên Nhóm Phó:
  Đôminicô Đoàn Thanh Bình
 • Thư Ký:
  Maria Ngô Kim Chi
 • Thủ Quỹ:
  Maria Bùi Trần Loan