Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo

Đại Ultreya - Bổn mạng Liên Nhóm Augustine

augustine

Coi hình ảnh Đại Ultreya

 

Các Khối & Nhóm Augustino
 • Ủy Viên Khối Hậu:
  Giacôbê Nguyễn Long Quân
  Dominicô Đoàn Thanh Bình
  Anna Vũ Thị Cậy
  Phaolô Nguyễn Đình Thắng

 • Ủy Viên Khối Tiền:
  Giuse Trần Vinh
  Agnes Moore Cao Ngọc Ảnh
  Maria Trần Thị Thơm
  Anna Đinh Thị Hạnh

 • Ủy Viên Khối 3 Ngày:
  Giuse Nguyễn Văn Long
  Maria Nguyễn Thị Châu
  Teresa Nguyễn Thị Minh
  Maria Phan Hương Lynn

 • Ban Phụng Vụ:
  Giuse Ngô Chí Dũng
  Maria Madalena Trần Thị Thu Cúc

 • Ban Khánh Tiết:
  Maria Nguyễn Thị Đông
  Maria Nguyễn Thị Châu

 • Ban Ẩm Thực:
  Maria Nguyễn Thị Chanh
  Agnes Lê Thị Bông
  Maria Nguyễn Kim
  Carolo Phạm Minh Nghĩa

Sinh Hoạt Nhóm Augustine
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ nhất mỗi tháng
  4:30 PM - 6:00 PM

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Hội Trường Giáo xứ Sacred Hearts
  297 Main St
  Malden, MA 02148

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Giacôbê Nguyễn Long Quân
 • Liên Nhóm Phó:
  Giuse Nguyễn Văn Thiên
 • Thư Ký:
  Maria Ngô Kim Chi
 • Thủ Quỹ:
  Maria Bùi Trần Loan