Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Lịch Trình Sinh Hoạt

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
✓ Thời gian: Thứ Sáu tuần thứ hai trong tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Augustinô – Vùng Bắc Boston
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ nhất trong tháng, từ 4:30 giờ đến 6 giờ tối
✓ Địa điểm: Basement nhà xứ, Sacred Hearts Parish, 297 Main st. Malden, MA 02148

Ultreya Liên Nhóm Thánh Giuse – Vùng Boston
✓ Thời gian: Thứ Bẩy thứ hai trong tháng, từ 3:00 giờ đến 4:30 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Bernadette – Vùng South Shore
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 3:00 giờ đến 4:30 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội St. Bernadette Parish, 1027 North Main Street, Randolph, MA 02368

Khóa CURSILLO DE CURSILLOS
✓ Thời gian: Thứ Năm đến Chúa Nhật, 8-12 tháng 5 năm 2013
✓ Địa điểm: Trung tâm Tĩnh Huấn La Salette, Attleboro, Massachusetts
✓Xin lien lạc Liên Nhóm Trưởng để biết thêm chi tiết
✧Xin quý anh chị Cursillistas cầu nguyện và thực hiện Palanca cho sự thành công của khóa học.

REGION I SPRING ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO MÙA XUÂN VÙNG I
✓ Thời gian: Ngày 29 đến 30 tháng 4 năm 2016
✓ Địa điểm: St. Thomas Seminary, Bloomfield, Connecticut
✧ Xin dùng mẫu ghi danh tham dự (click here)

25nd NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXV
✓ Thời gian: Thứ Năm – Chúa Nhật, 23 đến 26 tháng 7 năm 2015
✓ Địa điểm: Khuôn viên Đại học Villanova ở Philadelphia
✧ Xin liên lạc Ban Điều Hành Phong Trào để ghi danh tham dự trước ngày 6/15/2015, lệ phí $325/người.  Tất cả Cursillistas được mời tham dự và mời thêm một người bạn

HỘI CURSILLO TOÀN THẾ GIỚI LẦN THỨ VII
✓ Thời gian: 20 đến 24 tháng 11 năm 2013
✓ Địa điểm: St. Leo College, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Úc Châu
✧ Chúng ta hãy cầu nguyện và thực hiện Palanca cho sự thành công của Đại Hội này.