Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Lịch Trình Sinh Hoạt

lich trinh sinh hoat Sinh Hoạt PT Cursillo Boston-Nghành Tiếng Việt - Năm 2018

     
Sinh Hoạt  Thời Gian  Địa Điểm   Trách Nhiệm
1
Tĩnh Tâm Mùa Chay: 24/2/2018  CĐ ST Ambrose PT Cursillo
2
Họp BĐH    14/3/2018    ST Mark TB/ĐH
3
Tiệc Agape 17/3/2018 CĐ St Ambrose   LN Giuse
4
Họp BĐH 19/4/2018   Điện Đàm  
5
Đại Ultreya Mùa Xuân 02/6/2018 Milton Park, MA  LN Augustino
6
Họp BĐH   21/6/2018  Điện Đàm  
7
Đại Ultreya Mùa Hè  28/7/2018  TT Lasalette Đại Hội Thánh Mẫu
8
Họp BĐH 16/8/2018 Điện Đàm  
9
Lễ Tưởng Niệm   17/11/2018  St Bernadette LN Bernadette
10 Họp BĐH 18/10/2018  Điện Đàm  
11 Lễ Mừng Giáng Sinh  15/12/2018 St Ambrose  LN Giuse
12 Họp BĐH 20/12/2018 Thông báo sau BĐH
13 TT Mùa Chay 2019  6/4/2019  Nhà thờ Saint Bernadette  Khối Hậu BĐH/PT

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
✓ Thời gian: Thứ Tư tuần thứ bốn trong tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Augustinô – Vùng Bắc Boston
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ hai trong tháng, từ 4:30 giờ đến 6 giờ tối
✓ Địa điểm: Basement nhà xứ, Sacred Hearts Parish, 297 Main st. Malden, MA 02148

Ultreya Liên Nhóm Thánh Giuse – Vùng Boston
✓ Thời gian: Thứ Bẩy thứ hai trong tháng, từ 3:00 giờ đến 4:30 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Bernadette – Vùng South Shore
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 3:00 giờ đến 4:30 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội St. Bernadette Parish, 1027 North Main Street, Randolph, MA 02368

REGION I SPRING ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO MÙA XUÂN VÙNG I
✓ Thời gian: Ngày 27 đến 29 tháng 4 năm 2018
✓ Địa điểm: St. Thomas Seminary, Bloomfield, Connecticut
✧ Xin dùng mẫu ghi danh tham dự (click here)

29nd NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29
✓ Thời gian: Thứ Năm – Chúa Nhật, 18 đến 21 tháng 8 năm 2019
✓ Địa điểm: Đại Học Scranton ở thành phố Scranton, PA
✧ Xin liên lạc Ban Điều Hành Phong Trào để ghi danh tham dự trước ngày 6/15/2019.  Tất cả Cursillistas được mời tham dự và mời thêm một người bạn (xem chi tiết)

HỘI CURSILLO TOÀN THẾ GIỚI LẦN THỨ VII
✓ Thời gian: 20 đến 24 tháng 11 năm 2013
✓ Địa điểm: St. Leo College, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Úc Châu
✧ Chúng ta hãy cầu nguyện và thực hiện Palanca cho sự thành công của Đại Hội này.