Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
Lịch Trình Sinh Hoạt

lich trinh sinh hoat 
Sinh Hoạt PT Cursillo Boston-Nghành Tiếng Việt

 

SINH HOẠT NĂM 2021     
Sinh Hoạt  Thời Gian  Địa Điểm   Trách Nhiệm
1
Họp BĐH 14/01/2021  ZOOM BĐH/PT
2
Đại Ultreya    28/2/2021    ZOOM LN Augustino/K. Hậu
3
Họp BĐH 18/3/2018 ZOOM  BĐH/PT
4
Tĩnh Tâm Mùa Chay 27/3/2021   ZOOM BĐH/PT
5
Họp BĐH 13/5/2021 ZOOM  BĐH/PT
6
Đại Ultreya 19/6/2021  ZOOM LN Bernadett/K. Hậu
7
Họp BĐH 15/7/2021  ZOOM BĐH/PT
8
Đại Ultreya 14/8/2018 ZOOM LN Giuse/K. Hậu
9
Họp BĐH  16/9/2021 ZOOM Họp BĐH
10 Lễ giỗ các LH Cursillistas 20/11/2021 ZOOM (Nt Saint Clement?) LN Augustino
11 Đại Ultreya & tiệc Agape 19/12/2021 ZOOM (Nt Bernadette?)  LN Bernadett/K. Hậu
12 Họp BĐH 16/01/2022 ZOOM BĐH/PT
Thời gian và địa điểm có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của dịch bệnh, sẽ được thông báo nếu có sự cần thiết.

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
✓ Thời gian: Thứ Tư tuần thứ bốn trong tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Augustinô – Vùng Bắc Boston
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ hai trong tháng, từ 4:30 giờ đến 6 giờ tối
✓ Địa điểm: Basement nhà xứ, Sacred Hearts Parish, 297 Main st. Malden, MA 02148

Ultreya Liên Nhóm Thánh Giuse – Vùng Boston
✓ Thời gian: Thứ Bẩy thứ hai trong tháng, từ 2:00 giờ đến 4:00 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Bernadette – Vùng South Shore
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 3:00 giờ đến5:00 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội St. Bernadette Parish, 1027 North Main Street, Randolph, MA 02368

REGION I SPRING ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO MÙA XUÂN VÙNG I
✓ Thời gian: Ngày 27 đến 29 tháng 4 năm 2018
✓ Địa điểm: St. Thomas Seminary, Bloomfield, Connecticut
✧ Xin dùng mẫu ghi danh tham dự (click here)

29nd NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29
✓ Thời gian: Thứ Năm – Chúa Nhật, 18 đến 21 tháng 8 năm 2019
✓ Địa điểm: Đại Học Scranton ở thành phố Scranton, PA
✧ Xin liên lạc Ban Điều Hành Phong Trào để ghi danh tham dự trước ngày 6/15/2019.  Tất cả Cursillistas được mời tham dự và mời thêm một người bạn (xem chi tiết)

HỘI CURSILLO TOÀN THẾ GIỚI LẦN THỨ VII
✓ Thời gian: 20 đến 24 tháng 11 năm 2013
✓ Địa điểm: St. Leo College, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Úc Châu
✧ Chúng ta hãy cầu nguyện và thực hiện Palanca cho sự thành công của Đại Hội này.